Các vị trí đang tuyển

Bộ phận

Cấp bậc

Địa điểm làm việc

Vị trí

Bộ phận

Cấp bậc

Địa điểm làm việc

Senior Accountant

Nhân lực, Pháp lý, Tài chính

Experienced

Malaysia - Kuala Lumpur

Accountant

Nhân lực, Pháp lý, Tài chính

Entry Level

Malaysia - Kuala Lumpur

Livestream - Business

Marketing

Experienced

Malaysia - Kuala Lumpur

Operations, Customer Service, Cross Border Customer Operations

Cross Border eCommerce

Entry Level

Việt Nam - TP. Hồ Chí Minh

Operations, Listing, Listing Associate

Operations

Entry Level

Việt Nam - TP. Hồ Chí Minh

Operations, Customer Service, Senior Project Analyst

Operations

Experienced

Việt Nam - TP. Hồ Chí Minh

Operations, Customer Service, Dispute Associate

Operations

Experienced

Việt Nam - TP. Hồ Chí Minh

Business Development, PMO, Business Intelligence Associate

Data Science and Analytics

Entry Level

Việt Nam - TP. Hồ Chí Minh

Business Development, PMO, Project Analyst

Business Development and Partnerships

Experienced

Việt Nam - TP. Hồ Chí Minh

Operations, Payment, Payment Associate

Operations

Experienced

Việt Nam - TP. Hồ Chí Minh

Operations, Campaign, Campaign Operations Associate

Marketing

Entry Level

Việt Nam - TP. Hồ Chí Minh

Operations, Promotion, Promotion Associate

Marketing

Entry Level

Việt Nam - TP. Hồ Chí Minh

Influencer Associate (Shopee Celebrity Club)

Marketing

Experienced

Việt Nam - TP. Hồ Chí Minh

Event Management

Marketing

Experienced

Malaysia - Kuala Lumpur

Partnership Marketing

Marketing

Experienced

Thái Lan - Bangkok

Product Quality Assurance

Operations

Experienced

Thái Lan - Bangkok

Fraud Management

Operations

Experienced

Thái Lan - Bangkok

Listing Management

Operations

Experienced

Thái Lan - Bangkok

Category Management

Business Development and Partnerships

Experienced

Thái Lan - Bangkok

Campaign Marketing

Marketing

Experienced

Thái Lan - Bangkok

Warehouse Process Excellence Associate

Operations

Experienced

Việt Nam - TP. Hồ Chí Minh

Mass Recruitment_Talent Acquisition Associate

Nhân lực, Pháp lý, Tài chính

Experienced

Việt Nam - TP. Hồ Chí Minh

Business Development Associate (FMCG Retail)

Business Development and Partnerships

Experienced

Việt Nam - TP. Hồ Chí Minh

Marketing Features Associate

Marketing

Entry Level

Việt Nam - TP. Hồ Chí Minh

Operations (Warehouse Seller Support)

Operations

Entry Level

Malaysia - Kuala Lumpur

SEO Specialist

Marketing

Experienced

Malaysia - Kuala Lumpur

Operation (Warehouse Logistic)

Operations

Entry Level

Malaysia - Kuala Lumpur

Video Director

Marketing

Experienced

Malaysia - Kuala Lumpur

Government Relations Specialist

Marketing

Experienced

Malaysia - Kuala Lumpur

Marketing Partnerships

Marketing

Experienced

Malaysia - Kuala Lumpur

Senior Executive Assistant

Nhân lực, Pháp lý, Tài chính

Experienced

Malaysia - Kuala Lumpur

Operation (Fraud)

Operations

Entry Level

Malaysia - Kuala Lumpur

Content, Operations

Operations

Entry Level

Malaysia - Kuala Lumpur

Community Customer Service

Operations

Entry Level

Malaysia - Kuala Lumpur

Marketing Solutions

Marketing

Experienced

Malaysia - Kuala Lumpur

Cross Border Business Management

Business Development and Partnerships

Manager

Malaysia - Kuala Lumpur

Cross Border Business Analyst

Business Development and Partnerships

Experienced

Malaysia - Kuala Lumpur

Fleet Supervisor - Shopee Express

Operations

Entry Level

Malaysia - Kuala Lumpur

Customer Service (Email Team)

Operations

Experienced

Malaysia - Kuala Lumpur

Operation (Logistic)

Operations

Experienced

Malaysia - Kuala Lumpur

Quality Assurance

Operations

Experienced

Malaysia - Kuala Lumpur

Workforce Planning

Operations

Experienced

Malaysia - Kuala Lumpur

Relationship Management/Key Account Management

Business Development and Partnerships

Experienced

Malaysia - Kuala Lumpur

Sales Executive

Business Development and Partnerships

Experienced

Malaysia - Kuala Lumpur

Business Development (Incubation)

Business Development and Partnerships

Experienced

Malaysia - Kuala Lumpur

Senior Campaign Strategist

Marketing

Experienced

Malaysia - Kuala Lumpur

Receptionist/Admin

Nhân lực, Pháp lý, Tài chính

Experienced

Malaysia - Kuala Lumpur

PR Lead, Marketing

Marketing

Manager

Malaysia - Kuala Lumpur

Senior Associate, HR (Recruitment)

Nhân lực, Pháp lý, Tài chính

Experienced

Malaysia - Kuala Lumpur

Partnership Lead, Marketing

Marketing

Manager

Malaysia - Kuala Lumpur

Kết quả mỗi trang

 

«1234...2627»